Zúfalá komédia o láske, dozrievaní, čarovaní a šťastí, ktoré u vás môže zazvoniť.