Tlačová správa

LETO V ŠTÚDIU L+S aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni

 Tento rok bude LETO V ŠTÚDIU L+S aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni

Prvá stavebná sporiteľňa viac ako dve desaťročia pomáha zvyšovať úroveň života obyvateľov Slovenska v oblasti ich bývania. Je však aj spoločensky zodpovedná. Časť svojho úspechu odovzdáva spoločnosti vo forme podpory projektov z rôznych oblastí života, či už športu, charity, ale aj kultúry. Preto je tento rok súčasťou projektu Leto v Štúdiu L+S.

Zdravé bývanie je jednou zo základných sociálnych potrieb každého z nás. Predstavuje dôležitý predpoklad bezpečného, spokojného a šťastného života. Prvá stavebná sporiteľňa chápe svoje poslanie ako službu pre svojho klienta. Preto už 27 rokov poskytuje špeciálny finančný produkt – stavebné sporenie. Dnes, v čase sprísňovania podmienok úverov na bývanie, je sporenie doslova nevyhnutnosťou. Uvedomuje si to aj slovenská populácia. Preto sa produktu aj v dnešných, pomerne ťažkých, časoch darí. Podstatou stavebného sporenia je systém spojených nádob. Na začiatku je príprava financií vo forme sporenia si prostriedkov a ich zhodnocovania úrokom a štátnou prémiu. Následne, po splnení podmienok, má každý klient nárok na výhodný stavebný úver s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby sporenia. Systém sa v praxi osvedčil, čoho dôkazom je aj približne milión klientov, ktorí ho aktívne využívajú. Jednoducho, prostredníctvom stavebného sporenia a Prvej stavebnej sporiteľne budujú svoj domov.

Domov je v prvom rade o rodine. A rodinu nevytvára iba bývanie, ale aj oddych a relax. Rodina je pre Prvú stavebnú sporiteľňu základnou jednotkou spoločnosti a preto sa pri svojej činnosti sústredí aj na podporu projektov z rôznych oblastí. „Sme hrdí na to, že môžeme časť svojho ekonomického úspechu vracať ľuďom. Venujeme sa humanitárnej a charitatívnej oblasti, ale aj športu či kultúre. Nezabúdame ani na vzdelávanie a podporu mladých,“ hovorí predseda predstavenstva PSS Imrich Béreš.

Prvá stavebná sporiteľňa sa intenzívne venuje najmä charite a ochrane zdravia. Podporuje nemocnice, domovy seniorov ale aj konkrétne fyzické osoby, ktoré potrebujú pomoc. Zamestnanci PSS nezabúdajú ani na dobrovoľnícku činnosť, v rámci ktorej pomáhajú materským škôlkam, krízovým centrám a podobne. Keďže PSS je špecializovaná banka na podporu bývania, realizuje grantový program, v rámci ktorého pomáha revitalizovať centrá menších miest a obcí, ktoré potrebujú pomoc. Takýmto spôsobom podala pomocnú ruku už desiatkam samospráv.

Výnimkou nie sú ani projekty súvisiace so športom a kultúrou. Aj preto bude PSS tento rok súčasťou výnimočného projektu Leto v Štúdiu L+S. Ako generálny reklamný partner podporuje kvalitné divadlo a kvalitných umelcov. Aj v lete totiž ľudia chcú vidieť dobré predstavenia. „Myslím si, že akákoľvek podpora kvalitnej kultúry vždy padne na úrodnú pôdu. Ľudia potrebujú uvoľnenie, relax a jednou z možností je určite aj návšteva dobrej komédie v divadle. Sme preto radi, že môžeme spolupracovať so Štúdiom L+S a podporiť tento výborný letný divadelný projekt,“ uzatvára Imrich Béreš.


Najväčšie projekty PSS: Hodina deťom, Úsmev ako dar, AVON Pochod, Festival POHODA, Slovenka roka, Projekt Integrácia, FS Lúčnica, Radošínske naivné divadlo, Divadlo LA KOMIKA a mnoho ďalších
5. jún 2019