Úvod

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:


1.    ZAMESTNANEC:
a) VYHLÁSENIE
b) POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
 
2.     FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
....Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
....Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

3.    POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

4.    PRÁVNICKÁ OSOBA
a) Daňové priznanie právnických osôb
....Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

© 2012 STUDIO L+S. Všetky práva vyhradené. © Foto: archív Štúdia L+S